2012 m. lapkričio 9 d.

Etikečių spausdintuvas (Label printer)

Stasys LY1G siūlo užrašus pasigaminti šiuo spausdintuvuDymo Junior Mechaninis (reljefinis) etikečių spausdintuvas

2012 m. spalio 26 d.

HackRF Jawbreaker - "Žandikaulių laužytojas"


Dar viena SDR naujovė - šį sykį produktas kilęs iš hakerių (gerąja, tikrąja prasme) bendruomenės.
SDR transiveris nuo 100MHz - 6GHz (apatinė riba neoficialiai 10 MHz)
Projektas atviro kodo - tai reiškia, kad bus laisvai prieinami tiek programos, schemos ir PCB.
Autoriai žada projektą komercializuoti ir planuojama mažmeninė kaina būtų apie 300 USD

Daugiau informacijos čia:
http://ossmann.blogspot.com2012 m. spalio 19 d.

FUNcube Dongle Pro+

Ne už ilgo internetu bus galima įsigyti naują, pagerintą FUNcube SDR imtuvo versiją.
Truputis informacijos -  imtuvas buvo sumanytas kaip paprastas priedelis prie kompiuterio leisiantis priiminėti 2013 metų pradžioje paleidžiamą britų palydovą Funcube-1.
Autorius po pirmos imtuvo versijos jį smarkiai patobulino ir iš UTB imtuvo patapo geras TB ir UTB imtuvas:

Garantuotas diapazonas 150 kHz - 240 MHz ir 420 MHz - 1.9 GHz
Tipinis diapazonas: 150 kHz - 260 MHz ir 410 MHz - 2.05 GHz
192 kHz diskretizavimo dažnis
Vienuolika diskretinių filtrų:
4MHz pločio SAW filtras 2m
10MHz pločio SAW filtras 70cm
3 ir 5 eilės LC juostiniai filtrai kitiems diapazonams
Įėjimo stiprintuvo LNA OIP3 30dB
Tipiniai triukšmai:
50MHz 2.5dB
145MHz 3.5dB
435MHz 3.5dB
1296MHz 5.5dB
Tipinis NFM 12dB SINAD jautrumas:
145MHz 0.15uV
435MHz 0.15uV

Nereikalingi jokie papildomi draiveriai.

Daugiau informacijos:
Video: http://www.youtube.com/watch?v=VifIK31LfcA

Orientacinė kaina su parsiuntimu į Lietuvą apie 730 Lt.


2012 m. rugpjūčio 21 d.

Sąskrydžio akimirkos

Klubo sąskrydis 2012 (nors ir negausus) bet įvyko.
Stasys LY1G padomenstravo įspūdingą antenų ūkį - skverai 80, 40m... Ultrabeam jagis... Įdomu buvo išgirsti kaip skamba per šias antenas eteris užmiestyje.
Žilvinas LY2SS "gyvai" pademonstravo dabar "madingą" RTL-SDR tiunerį, jo galimybes, bei galimybę nesudėtingo konverterio (CT1FFU) pagalba priimineti stotis dirbančias ir TB ruože (160-6m)
Po demonstracijų dalyviai vaišinosi Edvardo LY4LA ir Vyto LY2ON išvirta puikia žuviene!Iki sekančių susitikimų, 73!

2012 m. birželio 15 d.

Vakarų Lietuvos radijo mėgėjų hamfestas

Sveiki kolegos,

Kviečiu visus klubiečius ir neabejingus mūsų hobiui atvykti su šeimynomis į kasmetinį susitikimą (hamfestą), kuris vyks 2012.08.18 dieną Klaipėdos raj. Kvietinių km.
Pradžia 11.00 val.
Gerą nuotaiką, gėrimus ir maistą turėti su savimi.

73!
Stasys LY1G
RK "Švyturys" prezidentasVeiksmo vieta:


Koordinatės:

336834, 6181364 (LKS)
55.739336, 21.40147 (WGS)
55° 44' 21.61", 21° 24' 5.29" (WGS)
QRA  loc: KO05QR87DN

2012 m. balandžio 5 d.

Radijo klubo „Švyturys“ VNS protokolas

Vakarų Lietuvos radijo klubo „Švyturys“ visuotinio narių susirinkimo
Protokolas

2012-03-24
Klaipėda


Susirinkime dalyvavo 19 klubo narių iš sąrašuose esančių 36 klubo narių.

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Edvardas LY4LA
Susirinkimo sekretoriumi išrinktas Kęstutis LY1CT


Susirinkimo dienotvarkė:

1.Klubo prezidento metinė ataskaita.
2. Revizijos komisijos ataskaita.
3. Klubo narių pasisakymai, diskusijos.
4. Klubo prezidento ir patarėjų darbo įvertinimas.
5. Klubo prezidento rinkimai.
6. Revizijos komisijos rinkimai.
7. Klubo prezidento patarėjų rinkimai.
8. Klubo veiklos tikslai 2012 – 2013 metams.
9. Repyterių techniniai ir finansiniai klausimai.
10. Kiti klausimai.

 
Klubo prezidentas Stanislovas LY1G pateiktoje ataskaitoje nurodė atliktus darbus. Pagrindinė klubo veikla 2011 metais buvo pasiruošimas LRMD sąskrydžiui Gargžduose, kuris buvo pravestas minimaliomis lėšomis ir buvo teigiamai įvertintas kitų kolegų.
Po to revizijos komisijos narys Kęstutis LY1CT pateikė Revizijos komisijos ataskaitą, klubo įstatų ir finansinių pažeidimų nėra. Apskaita tvarkinga.
Pasisakymuose Pranas LY2Q ir kiti kolegos pritarė pozityviam klubo prezidento ir patarėjų veiklos vertinimui.
Balsuota balsų dauguma už Prano pasiūlymą prezidento ir patarėjų veiklą įvertinti „gerai“.
Kęstučio LY1CT pasiūlymu buvo aptarta ir nuspręsta vieningu balsavimu palikti klubo prezidentą, revizijos komisiją ir patarėjus naujai kadencijai. Balsuota vienbalsiai.

Išrinkti:
Klubo prezidentas Stanislovas LY1G
Garbės prezidentas ir patarėjas Henrikas LY2TG

Patarėjai:
Justinas LY2SV
Žilvinas LY2SS

Revizijos komisija:
Andrius LY1AKM – komisijos pirmininkas
Kęstutis LY1CT – komisijos narys

Apie klubo veiklos 2012-2013 metams tikslus pasisakė Stanislovas LY1G ir kiti kolegos. Edvardas LY4LA išsakė nuomonę apie UTB veiklos sustiprinimą ir klubo komandos organizavimą darbui UTB varžybose lauko sąlygomis. Buvo nutarta sutelkti klubo UTB komandą lauko dienos ar kitoms varžyboms. Varžybų koordinatoriumi vieningai išrinktas Edvardas LY4LA.
Kęstutis LY1CT paragino kolegas aktyviau dalyvauti TB varžybose ir skirti klubui taškus, o taip pat iškėlė klausimą dėl klubo sąskrydžio organizavimo.
Buvo nuspręsta, pagal aplinkybes klubo sąskrydį surengti birželio pabaigoje.

Apžvelgiant kitus klausimus, buvo kalbėta apie UTB retransliatorių darbą, Valdemaras LY2QC pasisakė apie 2m retransliatoriaus technines problemas ir galimus jų sprendimo būdus. Buvo balsuota ir vieningai pritarta retransliatoriaus neišjungti ir ieškoti techninių galimybių jo darbo pagerinimui.
Tarp kitų klausimų buvo svarstyti Garbės pirmininko Henriko LY2TG pasiūlymai dėl nario mokesčio ir klubo simbolių (konkrečiai – klubo vėliavos).
Pirmuoju klausimu vienbalsiai nutarta nario mokesčio nerinkti, bet atkreipti didesnį dėmesį į 2 procentų pajamų mokesčio pervedimą klubui ir kitas galimas aukas.
Antruoju klausimu nutarta pagaminti klubo vėliavą, kaip pagrindinį simbolį naudojant klubo ankstesnį ženklą, nekeičiant klubo Įstatų. Atsakingu, jam sutikus, išrinktas klubo prezidentas Stanislovas LY1G.


Susirinkimo pirmininkas Eduardas LY4LA

Susirinkimo sekretorius Kęstutis LY1CTSusirinkimo akimirkos: (ačiū Algimantui už foto)
2012 m. kovo 22 d.

Visi į klubo VNS! Šeštadienis, kovo mėn. 24 d. 12.00 valanda

Mieli kolegos,

Kviečiu visus klubo narius atvykti į visuotinį klubo narių susirinkimą kuris įvyks 2011 m. kovo mėn. 24 dieną 12.00 valandą, adresu: Klaipėda, Strėvos 5 (moksleivių techninės kūrybos centras).

Prašau aktyviai dalyvauti ir informuoti kitus kolegas apie VNS.

Susirinkimo dienotvarkė:

1.Klubo prezidento metinė ataskaita.

2. Revizijos komisijos ataskaita.

3. Klubo narių pasisakymai, diskusijos.

4. Klubo prezidento ir patarėjų darbo įvertinimas.

5. Klubo prezidento rinkimai.

6. Revizijos komisijos rinkimai.

7. Klubo prezidento patarėjų rinkimai.

8. Klubo veiklos tikslai 2012 – 2013 metams.

9. Repyterių techniniai ir finansiniai klausimai.

10. Kiti klausimai.


Stasys LY1G