2012 m. kovo 22 d.

Visi į klubo VNS! Šeštadienis, kovo mėn. 24 d. 12.00 valanda

Mieli kolegos,

Kviečiu visus klubo narius atvykti į visuotinį klubo narių susirinkimą kuris įvyks 2011 m. kovo mėn. 24 dieną 12.00 valandą, adresu: Klaipėda, Strėvos 5 (moksleivių techninės kūrybos centras).

Prašau aktyviai dalyvauti ir informuoti kitus kolegas apie VNS.

Susirinkimo dienotvarkė:

1.Klubo prezidento metinė ataskaita.

2. Revizijos komisijos ataskaita.

3. Klubo narių pasisakymai, diskusijos.

4. Klubo prezidento ir patarėjų darbo įvertinimas.

5. Klubo prezidento rinkimai.

6. Revizijos komisijos rinkimai.

7. Klubo prezidento patarėjų rinkimai.

8. Klubo veiklos tikslai 2012 – 2013 metams.

9. Repyterių techniniai ir finansiniai klausimai.

10. Kiti klausimai.


Stasys LY1G