Diplomai

Radijo klubo "Švyturys" įsteigtas diplomas

Diplomo "Švyturys" nuostatai

1. Diplomas “Švyturys” skirtas pažymėti Klaipėdos apskrities radijo klubo . “Švyturys” įsteigimą.
2. Diplomas išduodamas surinkus taškus, kuriuos duoda klubo nariai ryšio metu.
3. Taškų skaičius priklauso nuo pirmo šaukinio suteikimo metų. Vienas taš- kas atitinka vienus metus.
4.1. Lietuvos radijo mėgėjams reikalinga surinkti 250 taškų.
4.2. Europos šalių radijo radijo mėgėjams reikalinga surinkti 150 taškų. 
4.3. DX šalių radijo mėgėjams reikalinga surinkti 100 taškų.
5. Diplomas išduodamas su atitinkamomis atžymomis /lipdukais/, nuro- 
dančiais kokia spinduliavimo klase, kokioje dažnių juostoje ir kokia spinduliavimo
galia buvo įvykdytos diplomo sąlygos.
6. Radijo mėgėjams-stebėtojams /SWL/ diplomas išduodamas tokiomis pat 
sąlygomis kaip ir dirbantiems eteryje.
7. Ryšiai per retransliatorius /repiterius/ neužskaitomi.
. 8. Ryšiai su tuo pačiu korespondentu skirtingose diapozonuose neužskaitomi.
9. Diplomui gauti pakanka atsiųsti išrašą iš aparatinio žurnalo, kuriame turi
būti nurodyti visi ryšio rekvizitai.QSL kortelių siųsti nebūtina.
10. Ryšiai užskaitomi nuo Klaipėdos apskrities radijo klubo įsteigimo dienos 
t.y. nuo 1999m. vasario 23d.
11. Diplomas išduodamas nuo 2000m. vasario 23d.
12. Diplomo kaina : LY- radijo mėgėjams - 10 Lt.
EU ir DX- radijo mėgėjams - 5 JAV $. arba 5EU, arba 5 IRC kup.
13. Paraiškas ir mokestį už diplomą siųsti Henrikui Dulkei ,Danės g. 23 - 47 Klaipėda, LT- 92111, Lietuva.
14 Klaipėdos apskrities radijo klubo “Švyturys” narių suteikiamų
taškų skaičius diplomui už ryšius su jais iki 2009 m. sekantis : 
LY1: CT-31, G-32 [ex LY3CR], GO-12, TR-26. 
LY2: BAG-38, BCR-121, BFP-221,GX-30 [ex LY2BGX], KD-27 [ex LY2BKD], 
BLB-26, BTN-43, CX-33, C-32 [ex LY2EC], FB-24, OY-10, ON-10, O-11
[ex LY2OW], UO-10[ex LY2NUO], PCE-35, NJL-13, SS-20, SK-20, 
SV-20, ZB-4, HO-9, HW-8, JK-13[ex LY2NJK], QC-10[ex LY2NQC],
TG-45. 
LY3: BBL-17, BE-34, BEU-30,NTE-8, NRG-10, IA-14, KQ-16, KZ-15, K-12
[ex LY3PK] – M0PKZ, QN-11,QB-10,QZ-9, SR-3,BKQ-33, Q-1.
LY4: LA-3.

Pastaba: skaičius po šaukinio reiškia gaunamų taškų skaičių už ryšius su
klubo nariais iki 2009 m. Taškų skaičius kasmet didėja vienetu.
Diplomo „Švyturys“ menedžeris Henrikas Dulkė LY2TG
 
Atnaujinta: 2009-04-08


"Lietuvos švyturiai"
"Lietuvos švyturiai"


 1. Klaipėdos apskrities radijo klubas "Švyturys" įsteigė LIETUVOS ŠVYTURIŲ DIPLOMĄ už radijo mėgėjiškus ryšius su Lietuvos švyturiais.
 2. Diplomas išduodamas už radijo ryšius su mėgėjiškomis radijo stotimis dirbančiomis iš Lietuvos švyturių, o taip pat už stebėjimus.
 3. Diplomui gauti Lietuvos radijo mėgėjams reikalinga surinkti 4 QSO/ SWL su skirtingais Lietuvos švyturiais. Europos šalims 3 QSO/SWL ir DX šalims 2 QSO/SWL.
 4. Ryšis /stebėjimas/ užskaitomas tuomet, kai buvo dirbama iš paties švyturio, ar bent vienas radijo stoties antenos galas buvo pritvirtintas prie švyturio statinio
 5. Darbas iš švyturio prilyginamas ryšiui su tuo švyturiu.
 6. Ryšiai /stebėjimai/ užskaitomi nuo 1998m. sausio 1 d.
 7. Ryšiai užskaitomi visuose mėgėjiškuose diapazonuose ir visomis spinduliavimo rūšimis. Ryšiai per retransliatorius neužskaitomi.
 8. Diplomo kaina Lietuvos radijo mėgėjams 10 Lt., užsienio radijo mėgėjams 5 EUR.
 9. Paraiškas ir mokestį už diplomą siųsti diplomo menedžeriui adresu:
  LY1CM Broniui Sriubui Amerikos Lietuvių g-vė 4, Kaunas -18 LT-46251.
 10. Paraiškoje diplomui gauti būtina nurodyti visus radijo ryšių duomenis ir švyturių pavadinimus.
 11. Lietuvos švyturių sąrašas:
1. JuodkrantėsLIT-001
2. KlaipėdosLIT-002
3. NidosLIT-004
4. PervalkosLIT-005
5. ŠventosiosLIT-006
6. UostadvarioLIT-007
7. Ventės ragoLIT-008

Po "ARLHS" LY Švyturių sąrašo pataisymų, Klaipėdos molo švyturys yra pervedamas į kategoriją - “Istorinis”.

                             Dėmesio ! Įsteigtas lipdukas "Dirbau su visais Lietuvos švyturiais" (Worked all Lithuanian lighthouses)

    Papildomą paraišką su trūkstamų QSO duomenimis siųsti diplomo menedžerio adresu, pridedant sau adresuotą voką su pašto ženklu . Už lipduką jokio papildomo mokesčio nėra.
 Elektroninis adresas pasiteiravimui: ly1cm@takas.lt
Sėkmės! Bronius LY1CM


----
English diploma version
Lithuanian lighthouse award


the rules of award:

1.      The award is issued by Klaipeda region radioclub “Svyturys”
2.      Confirmed QSO’s with Lithuanian lighthouses after 1998.01.01 are valid for award.
3.      In activating the lighthouse the station must be in the activating lighthouse itself or at least one end of antenna must be fixed to the lighthouse building.
4.      To get the Lithuanian lighthouse award LY stations must contact at least 4 lihgthouses, EU stns – 3, DX stns – 2 lighthouses.
5.      Same rules are valid for SWL stations.
6.      The fee of award is 5 EURO or 5 USD.
7.      Application for award , confirmed by two radio amateurs, should be sent to award manager:
LY1CM
Bronius Sriubas
Amerikos Lietuviu 4
Kaunas  LT-3018    LITHUANIA
      8.     All information about award you can get contacting ly1cm{@}takas.lt
LIST OF LITHUANIAN LIGHTHOUSES
1. JUODKRANTE
LIT-001
2. KLAIPEDA
LIT-002
3 . KLAIPEDA ( north pier) LIT-003  Move to historical status:light has been destroyed. NOT be included in the ARLHS World Light List.
4. NIDA
LIT-004
5. PERVALKA
LIT-005
6. SVENTOJI
LIT-006
7. UOSTADVARIS
LIT-007
8. VENTES RAGAS(Cape vente)
LIT-008
       
GOOD LUCK ! Bronius LY1CM